top of page

             Hållbar Turism

Vi tror att våra turer ger en positiv kick, en semester med ett meningsfullt och lärande syfte genom att ekonomiskt stödja lokalbefolkningen - hållbar turism.

Vi arbetar för att minimera vår påverkan på miljön genom att till exempel anlita oss av:

- Med en restaurang som bara använder lokalt producerade eller säsongsbetonade råvaror.
- Med hjälp av ett hotell som har en särskilt stark miljöpolitik.
- Med hjälp av ett bussbolag som använder bussar med ett mindre koldioxidutsläpp.
- Licensierade guider, det vill säga  guider som har en guideutbildning 

Stödja den lokala ekonomin eller lokala projekt såsom:

- Med hjälp av en liten  leverantör för en viss del av turnén. - helst alla delar om det är praktiskt genomförbart

- Med hjälp av oberoende eller lokala licensierade guider snarare än en stor nationell koncern.

För gäster som bokar på nätet erbjuder vi också ett grönt alternativ, vilket innebär att resedokumentation levereras elektroniskt om möjligt.

Vi  har infört många åtgärder för att upprätthålla ett hållbart kontor, att skriva bara på papper vid behov och på lämpligt papper, kartong och andra återvinningsmaterial.

Med hälsningar,

Villa Panagos & Njord Of Greece

bottom of page